Skoči na glavno vsebino

Kultura prehranjevanja

OPIS PROJEKTA:

Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso svojo odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje.

Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in razvoju, ter dobri psihofizični kondiciji otrok. Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom deficitarnih bolezni ali nastankom civilizacijskih bolezni tudi t. i . bolezni izobilja ali moderni bolezni.

V šolskem letu 2023/2024 smo se v našem vrtcu odločili za celoletni projekt Kultura prehranjevanja v vrtcu. Izvajali ga bomo na vseh lokacijah našega vrtca. Strokovne delavke bomo vso šolsko leto izvajale dejavnosti na to temo, na koncu šolskega leta pa zapisale evalvacijo z dodanimi fotografijami.

CILJI:

Otrok si privzgoji dobre prehranjevalne navade, razvija družabnost povezano s prehranjevanjem in se seznani s kulturo prehranjevanja.Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja.Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje.

SPODBUJANJE ZDRAVIH PREHRANSKIH NAVAD V VRTCU:

  1. Celosten in načrtovan pristop k spodbujanju ter povezovanje na različnih področjih.
  2. Priprava na obroke.
  3. Samopostrežno prehranjevanje v vrtcu.
  4. Pitje nesladkanih pijač.
  5. Načini in dejavnosti kako spodbujati otroke, da posegajo po zdravih živilih.
Dostopnost